visokatehnicka.edu.rs
ODLAGANJE NASTAVE - ZAJIM SMAJIĆ - Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd
Obaveštavamo studente da predavanja kod prof. dr Zajima Smajića neće biti održana u četvrtak, 16.04. i ponedeljak, 20.04.2015. godine. Nadoknada nastave u dogovoru sa pofesorom. Sekretarijat škole