visokatehnicka.edu.rs
ТEHNIČKA MEHANIKA 2 - rezultati ispita - Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd
Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta „Tehnička mehanika 2“ održanog u sredu, 10.09.2014. god. Spisak studenata koji su položili ispit, kao i informacije o pozivu na usmeni ispit možete pogledati ovde. Saradnik u nastavi Vesna Tubin