visokatehnicka.edu.rs
OBAVEŠTENJE - Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd
Referati Komisija s predlogom za izbor u zvanje nastavnika praktične nastave Visoke tehničke škole strukovnih studija, po konkursu objavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 73 od 16. 07. 2014. godine, stavljaju se na uvid javnosti u narednih 30 (trideset) dana, …