villa-aberson.nl
Villa Aberson: Plek voor 3 jonge gezinnetjes
Niet alleen het nestje voor de boerenzwaluw is klaar. Ook de huiszwaluwnesten hangen inmiddels op. Ergens onder de hoogste dakgoot van ons huis. Huiszwaluwen broeden in kolonies, dus één nest was niet