vikta.nl
Liederen en dansen bij Bijbellezingen
Interessant, die Bible Songs & Dances website! Met voor zo goed als elke week een bijpassende dans bij passages uit de Bijbel die door het jaar heen in Israël -en ook daarbuiten- gelezen worden…