vietnamconsulate-luangprabang.org
National Vietnamese Convention 2017: Hội nghị khoa học phòng chống ung thư - Người Việt tại Luang Prabang
Vào ngày 7 & 8/10/2018, Hiệp hội Y học Việt Mỹ phối hợp với Phòng khám Ung bướu Singapore - Việt Nam (SVCC) tổ chức hội nghị khoa học phòng chống ung thư.