vietnamconsulate-luangprabang.org
Hi vọng về loại vắc xin phòng ngừa ung thư - Người Việt tại Luang Prabang
Những kết quả sớm đầy hứa hẹn đến từ một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đã mở ra triển vọng về một vắc xin ngừa ung thư an toàn và hiệu quả.