vietnamconsulate-luangprabang.org
Xác định các mục tiêu cần hoàn thành trong học tập và công việc
Các mục tiêu cần hoàn thành mà bạn nhắm đến trong công việc là gì? Liệu cách bạn đang sử dụng thời gian có thực sự tương liên với những mục tiêu đó hay không? Nếu không trả lời được 2 câu hỏi trên, bạn sẽ không biết cách ưu tiên, sắp xếp và cuối cùng là hoàn thành những phần việc trong danh sách.