vietnamconsulate-luangprabang.org
Việt Nam giúp đỡ Lào thông qua các dự án viện trợ - Người Việt tại Luang Prabang
Việt Nam tiếp tục củng cố mối quan hệ với Lào qua bốn dự án do Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam là chủ đầu tư.