vietnamconsulate-luangprabang.org
Lên lịch làm việc của bạn - giải quyết vấn đề trong 60 phút
Bạn đã biết rõ mục tiêu và xác định được mình nên dành nhiều thời gian cho việc gì và ít thời gian cho việc gì. Đã đến lúc giải quyết danh sách công việc của bạn gồm moi ưu tiên, dự án hoạt động chồng chất mà bạn cần làm sắp tới. Hãy xác định đâu là việc quan trọng nhất cần làm, tính toán xem nên thực hiện nó ra sao.