vietnamconsulate-luangprabang.org
Định cư Úc diện doanh nhân
Chương trình định cư Úc theo diện đầu tư trái phiếu Úc hay diện doanh nhân của Úc khuyến khích những doanh nhân thành đạt đến định cư Úc và phát triển kinh doanh tại các vùng nông thôn hoặc các vùng kém phát triển của Úc. Những người nhập cư theo diện doanh nhân mang đến cho nước Úc kiến thức về thị trường quốc tế, nguồn vốn kinh doanh, sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ cũng như những kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh.