vietnamconsulate-luangprabang.org
University Canada West (UCW) - Trường đại học hàng đầu về du học Canada - Người Việt tại Luang Prabang
Trường University Canada West được thành lập năm 2004 nằm ở trung tâm thành phố Vancouver –