vietnamconsulate-luangprabang.org
Tìm thông tin du học Mỹ ở đâu khi có 'cả rừng'?
Lên kế hoạch đi du học hay thậm chí mới chỉ có ước mơ đi du học, là một định hướng tốt đẹp, được cộng đồng cổ vũ mạnh mẽ. Nhưng bắt đầu từ đâu, tìm kiếm thông tin như thế nào giữa một "rừng" thông tin về du học Mỹ bao gồm rất nhiều điều thật giả, thậm chí mâu thuẫn nhau?