vietnamconsulate-luangprabang.org
Học bổng New Zealand 'độc quyền' cho học sinh Việt Nam
Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vừa công bố học bổng Chính phủ bậc trung học (NZSS) đầu tiên cho học sinh Việt Nam