vietnamconsulate-luangprabang.org
Đừng du học Mỹ nếu bạn không biết những điều kiện cơ bản này!
Du hoc Mỹ luôn là giấc mơ của hàng ngàn du học sinh quốc tế trong đó Việt Nam cũng không ngoại lệ. Với nền kinh tế dẫn đầu thế giới đi đôi với nền giáo dục chất lượng toàn cầu, Mỹ có hơn 4000 trường Đại học, cao đẳng lớn nhỏ. Mặc dù vậy, câu chuyện du học Mỹ không phải là câu chuyện ngày một ngày hai.