vietnamconsulate-luangprabang.org
Chiến lược viết bài luận săn học bổng, chinh phục Đại học Mỹ
Bài luận cá nhân (SOP) là một trong những điều kiện quan trọng và được quan tâm hàng đầu đối với những học sinh, sinh viên có ý xin học bổng du học Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về cách viết bài luận hay và thuyết phục, nhiều bạn trẻ và gia đình vẫn mơ hồ, mông lung về khái niệm bài luận cá nhân (SOP).