vietnamconsulate-luangprabang.org
Du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Lào - Người Việt tại Luang Prabang
Nhằm tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển du lịch, tối 28-10, tại