vietnamconsulate-luangprabang.org
Cách quy đổi tiền Lào cho bạn có ý định du lịch đất nước triệu voi - Người Việt tại Luang Prabang
Bạn đang có ý định vi vu ở Lào thời gian tới nhưng chưa biết "dự trữ ngân sách" cho mình thế nào vì không biết mệnh giá quy đổi tiền Lào (Kíp Lào - LAK).