vietnamconsulate-luangprabang.org
Văn phòng ảo và tính hợp pháp của văn phòng ảo
Với mức độ phổ biến của các doanh nghiệp nhỏ hiện nay, việc tìm kiếm một địa điểm thích hợp với nhu cầu sử dụng nhưng vẫn tiết kiệm chi phí là một điều khó khăn. Hình thức cho thuê văn phòng ảo ra đời như một giải pháp để giải quyết nan đề trên.