vietnamconsulate-luangprabang.org
Thạt Luổng - Lễ hội văn hóa Phật giáo truyền thống tại Lào - Người Việt tại Luang Prabang
Tháng 11 vừa qua, lễ hội Thạt Luổng - lễ hội Phật giáo truyền thống đã diễn ra tại Lào với nhiều hoạt động đời sống, tâm linh vô cùng đặc trưng, thú vị.