vietnamconsulate-luangprabang.org
Những thay đổi mới nhất của chương trình du học Canada diện visa SDS
Những ai đang ấp ủ giấc mơ du học xứ sở lá phong nên biết chương trình CES đã kết thúc vào tháng 6/2018 và vào ngày vào ngày 26/2/2019 ở Hội nghị của Hiệp hội giáo dục ngôn ngữ Quốc gia Canada, Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada đã công bố nhiều thay đổi cho chương trình visa SDS, được áp dụng bắt đầu từ tháng 4/2019.