vietnamconsulate-luangprabang.org
Làm thế nào để xin thẻ xanh du học Mỹ một cách nhanh chóng
Đa số sinh viên quốc tế khi lựa chọn đi du học đều mong muốn học tập, tiếp nhận thêm một số kiến thức mới,và có cơ hội ở lại làm việc trên đất Mỹ. Vì vậy khi có được thẻ xanh du học Mỹ sẽ giúp bạn dễ dàng hiện thực ước mơ đó mà không cần lo lắng bất cứ vấn đề trở ngại gì.