vietnamconsulate-luangprabang.org
Hòa mình vào các lễ hội truyền thống đặc sắc tại Lào - Người Việt tại Luang Prabang
Giống như Việt Nam, Lào cũng có những lễ hội truyền thống mang bản sắc văn hóa đặc trưng riêng. Lễ hội như là phần cuộc sống của người dân xứ sở triệu voi.