vietnamconsulate-luangprabang.org
Bồ Đào Nha - Cánh cổng lấy quốc tịch châu Âu
Trở thành công dân của cộng đồng châu Âu sẽ đưa đến rất nhiều quyền lợi về an sinh xã hội cùng y tế giáo dục cho người định cư.