vietnamconsulate-luangprabang.org
Người Lào đã được sử dụng mạng 4G - Người Việt tại Luang Prabang
Người dân thủ đô Vientiane Lào đã được sử dụng mạng 4G với tốc độ khoảng 10Mbps