vietnamconsulate-luangprabang.org
Hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Lào - Người Việt tại Luang Prabang
Thời gian qua, hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Lào đã được đẩy mạnh, ngày càng hiệu quả và thiết thực, với các hình thức hợp tác đa dạng.