vietnamconsulate-luangprabang.org
Công nghệ Blockchain được ứng dụng rộng rãi tại Lào - Người Việt tại Luang Prabang
Công nghệ Blockchain được bộ khoa học và Công nghệ Lào ứng dụng rộng rãi trong công tác xây dựng chính phủ điện tử đón đầu xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.