vibconsulting.nl
Voorkom hittestress melkkoeien
Hoe hoger de temperatuur hoe meer energie een koe nodig heeft om zichzelf te koelen. Hierdoor heeft de koe meer voeding nodig dan normaal om in die energie te voorzien. Echter als koeien het te warm hebben, gaan ze minder eten. Pensverzuring en een teruglopende melkgift zijn het mogelijke gevolg. Hittestress is bovendien niet fijn voor het dier.