vibconsulting.nl
VIB in de media: Veranderingen in rantsoen melkvee - VIB
Afgelopen week verscheen er een interessant artikel in de boerderij, waar wij aan mee hebben gewerkt, over de veranderingen in de rantsoenen van melkkoeien. Volgens, eigenaar van VIB, Alidus Hidding is er grote winst te halen rondom planmatig ruwvoer maken, waarbij meer rekening met de kwaliteit en herkomst en de behoefte van de dieren wordt gehouden. “We maaien nu vier