vibconsulting.nl
Bodem bekalken zonder magnesium zeer belangrijk
Uit bodem onderzoek blijkt dat veel percelen een te lage ph-waarde hebben. Daarbij is de calcium-magnesium verhouding op het CEC complex niet in balans.