veyayinevi.com
Süreyya Aylin Antmen söyleşisi: "Yeryüzünü dinliyorum."
Şairin, huzuru bozan, taşları yerinden oynatan; durduğu yerde de yapamayan ve bu yüzden hep göçebe yaşayan kişi olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla.