veyayinevi.com
Haydar Ergülen Cumhuriyet Kitap'ta Gençler İçin 50 Turfanda Miir hakkında yazdı!
Bu "50 Miir", evet, tam da günümüz içindir, tam da gençler içindir ve evet tam da "tamtam"dır, yani kalk borusu, uyan borusudur, geç kalmayın! diye uyarmaktadır.