veyayinevi.com
Aydınlatıcı, kalıcı, düşündürücü... önemli bir kitap: Agios Ritsos...
Gültekin Emre Varlık'ta yazdı: Şiir, şair, toplumsal yaşam bağlamında aydınlatıcı, kalıcı, düşündürücü... önemli bir kitap, Agios Ritsos, yani Aziz Ritsos.