vertellenvoorlater.nl
UIT GESPREKKEN MET
Wat er door hem heen gaat kan ik alleen raden. Het emotioneert mij om hem daar nu zo te zien. De serie Uit gesprekken met, gaat over vragen van mensen die ik ontmoet. Veel van die vragen hoor ik vaker. Daarom deze geanonimiseerde serie, zodat ieder er haar, zijn eigen voordeel mee kan doen.