veritech.pl
Veritech i 15 rocznica Stowarzyszenia Dolina Lotnicza
W tym roku posiedzenie członków Doliny Lotniczej było bardzo szczególne ze względu na obchodzoną 15 rocznicę istnienia i działaność dla branży lotniczej.