veierland.org
Årsmøte 28.02.2019
Årsrapport 2018 Årsmelding 2018 Til stede: Gro Nystuen, Kari Magee og Marite Juul (fra styret) + 16 medlemmer Post og orienteringer Takkekort fra Kari Paulsen ble lest opp. Hun var svært glad for tildelingen av Veierland vels hederspris som ble overrakt henne på 90-årsdagen 9. februar