veierland.org
Medlemsmøte 30.10.2018
Referent Marite Juul Til stede Styret og 14 medlemmer Post og orienteringer Vi har sendt søknad om bygging av ventebod på Tenvik til Færder kommune og politikerne. Vi skal sende en tilsvarende søknad, med litt annen ordlyd til fylkeskommunen også. Skal Veierland vel og Veierland hytteeierfo