vedubox.com
Öğrenmenin önündeki engeller kalkıyor: Self- Paced Learning
Kurumsal eğitmenlerin çalışanların performanslarını geliştirmeyi, çalışanların yetenek ve becerilerinin geliştirilmesiyle ilişkilendiriyor. Aynı zamanda rekabete karşı başarılı olmak için organizasyonlar kurumsal eğitimlerin faydasını göz ardı etmemelidir. Eğer ki organizasyonunuzda Vedubox (www.vedubox.com) sistemini kullanarak e-öğrenme sistemi kullanarak düşünüyorsunuz, önünüzdeki ilk seçenek ‘’Self -Paced Learning’’. Self-Paced Learning kısacası kendi kendine öğrenme anlamına geliyor. Bu öğrenme methodu