vavruskahanke.cz
Vítaná novela exekučního řádu
Novela v exekucích by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů zejména mezi manželi. Exekutor musí nově zohledňovat stav, kdy rozsah společného jmění manželů byl zúžen nebo jinak změněn. Manželovi dlužníka má také nově zůstat na účtu k dispozici vždy jedna polovina částky, která na účtu byla v okamžiku, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení, přičemž minimálně tam musí zůstat