vargas12.com
I år vil 600 nordmenn dø ved egen hjelp ...
Selvmord er noe man lar være å snakke om, det er for smertefullt, tabubelagt og vanskelig. M