vapen.se
Integritetspolicy - Vapen.se
Giltig fr o m 2019-02-02. Som kund hos Roland Lindgrens Vapen AB (Vapen.se) är det av stor vikt för oss att kunna känna sig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Detta görs dels utifrån att vi följer gällande lagar och dels genom inom Vapen.se uppsatta rutiner. Vår målsättning är att med hjälp av tekniska …