vantage-agrometius.nl
Meeropbrengst van 7% door variabel poten
Leo Noordermeer uit Oudenhoorn heeft een akkerbouwbedrijf en teelt aardappelen, suikerbieten, tarwe, luzerne en wintergerst. In 2016 is hij begonnen met precisielandbouw en heeft hij voor het eerst de bodem van één van zijn percelen laten scannen. In 2017 heeft hij op het gescande perceel variabel suikerbieten gezaaid. Hierop volgend heeft hij in 2018 nog