vansterpartiet.se
Två extra miljarder till bistånd, 2015-12-03, SR
Två extra miljarder till bistånd 2015-12-03, SR