uzakulke.com
Çanakkale GEÇİLMEZ
Bir Yolcuya Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,Gördüğüm bu…