utemiljonytt.no
Vil lage ny steinalder i Norge
I stedet for å resignere og la kinesisk stein overta fullstendig, kan norsk steinindustri utvikles til å bli konkurransedyktig også på pris. Med mer effektive maskiner kan vi få en ny steinalder i Norge, mener Torger Lingelem i Rocks of Norway. Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld I Iddefjorden ved Halden jobbet tidligere opptil 2000 […]