utemiljonytt.no
Vi søker ny fagleder Park og Natur
Fagleder park/natur avd. Veg og park Øvre Eiker kommune vokser og det er stor utbyggingsaktivitet i Hokksund og de 5 tettstedene. Etter omorganiseringer er det behov for å samle og styrke ansvar for de offentlige grønne områdene i kommunen: parker, lekeplasser, friområder, friluftsområder og landbruksarealer. Om arbeidsgiver Øvre Eiker kommune er et godt sted å […]