utemiljonytt.no
Vi har bedt lærlinger i SOA om å sende oss bilder fra sin arbeidsdag
SOA hadde samling for lærlinger denne uken. Utemiljø deltok på samlingen med et motivasjonsforedrag fra utgiver av utemiljø, Øyvind Hammer. Vi ønsker å dele hverdagsglimt fra lærlingenes arbeidsdager og oppfordret til at bidrag blir sendt til oss via vår Facebookside. Her er første bidrag fotografert av Emilie Dalevoll: Tusen takk for bidraget!