utemiljonytt.no
Vi bør gi biene flere blomster
Bier og humler trives dårlig i en verden fylt av plen, tujahekker og belegningsstein. Noen mener vi står foran en insekt-krise hvis vi ikke planter flere blomster. Humler og andre pollinerende insekter er avhengige av blomstring gjennom hele sommersesongen. Samtiden har det blitt mindre markblomster i landskapet. Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO […]