utemiljonytt.no
Vea har ledige plasser på anleggsgartnerteknikk
Er du anleggsgartner og ønsker å heve din kompetanse, har du nå mulighet til å få plass på fagskolestudiet i anleggsgartnerteknikk på Norges grønne fagskole – Vea. Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Norges grønne fagskole – Vea – Kompetanse er et konkurransefortrinn! Selv om anleggsgartnerbransjen har ordrebøkene fulle, må vi ikke glemme å fokusere på kompetanseheving […]