utemiljonytt.no
Steen & Lund jobber fossilfritt i Oslo sentrum
I 2019 ble Oslo kåret til europeisk miljøhovedstad. Nå skal Norges største anleggsgartnerselskap Steen & Lund bruke batteridrevne verktøy når de utfører skjøtsel for Bymiljøetaten. I samarbeid med produsenten Husqvarna tar Steen & Lund et steg nærmere fossilfri drift av sine skjøtselkontrakter når de skifter ut bensindrevne håndverktøy med el-verktøy. Steen & Lund har omfattende […]